Traseele ciclotruristice marcate în județul Brașov sunt reprezentate de o rețea fragmentata, necontinuă care interconectează local diverse puncte de interes prin legături (piste, drumuri rurale neasfaltate, etc.) în zonele în care diferiți factori interesați au început să implementeze o nouă infrastructură de turism sustenabil.

Ele nu sunt interconectate după cum putem observa în figura de mai jos.

Situatia retelelor locale de cicloturism din Judetul Brasov (2019 – 2023), CEM


Ne propunem să menținem secțiuni sau etape speciale așa cum au apărut, dar ne propunem să analizăm posibilitățile de interconectare a acestora și să creăm un BikeNET care să acopere întreaga zonă județului Brașov.

Propuneri de rute cicloturistice care pot lega retelele local existente si pot dezvolta reteaua cicloturistica BikeNET a Judetului Brasov


Pe baza „diferite criterii, cum ar fi numărul mediu de ore de călătorie într-o singură zi, dificultăți morfologice, limite administrative etc.” BikeNET va deschide catre vizitatori intreaga zona rurala a judetului Brasov.
Pe parcursul acestui AP ne propunem să analizăm toate lucrările necesare deschiderii sau consolidării traseelor. „Acest lucru poate necesita furnizarea/renovarea podurilor, alei și alte infrastructuri ale căilor, precum și măsuri de protecție (garduri, ziduri joase etc.). „De-a lungul traseului, furnizarea unei infrastructuri laterale la scară mică este în general binevenită pentru a permite vizitatorilor oprirea și, acolo unde este posibil, utilizarea utilităților asociate (bănci, mese, coșuri de gunoi, fântâni cu apă potabilă, toalete, panouri informative, magazii sau alte tip de adăpost, pensiuni fără echipaj, suporturi pentru biciclete, locuri de parcare pentru vehicule etc.).”
În cadrul lucrărilor de teren vom încerca, de asemenea, să convingem administrațiile locale să implementeze Ghidul de arhitectură pentru mediul rural al județului Brașov ca parte a îmbunătățirii politicilor publice a județului Brașov.

https://euobserver.com/health-and-society/156571 https://euobserver.com/health-and-society/156572