Obiectivul 1. Eradicarea sărăciei în toate formele ei peste tot in Judetul Brasov

Subobiective

1.1. Până în 2035, eradicarea sărăciei extreme pentru toți oamenii din Judetul Brasov, măsurată în prezent ca număr de persoane care trăiesc cu mai puțin de 10 Euro pe zi.

1.2. Până în 2030, reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii de toate vârstele care trăiesc în sărăcie în toate dimensiunile acesteia potrivit definiției naționale.

1.3. Implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel judetean și a măsurilor necesare, inclusiv implementarea venitului minim garantat, pentru o acoperire substanțială a celor săraci și vulnerabili până în 2030.

1.4. Până în 2030, asigurarea faptului că toți bărbații și toate femeile, în special cei săraci și vulnerabili, au drepturi egale la resursele economice, precum și acces la serviciile de bază, dreptul la proprietate și control asupra terenurilor și a altor forme de proprietate, moștenire, resurse naturale, tehnologii noi potrivite și servicii financiare, inclusiv de microfinanțare.

1.5. Până în 2030, crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații vulnerabile și reducerea expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă și alte șocuri și dezastre economice, sociale și de mediu.

1.a Asigurarea unei mobilizări semnificative a resurselor dintr-o varietate de surse, inclusiv prin cooperarea consolidată pentru dezvoltare, pentru a oferi mijloace adecvate și previzibile localitatilor cel mai puțin dezvoltate, să pună în aplicare programe și politici pentru a pune capăt sărăciei în toate dimensiunile ei.

1.b Crearea unor cadre de politici solide la nivel judetean si local, bazate pe strategii de dezvoltare în favoarea săracilor și sensibile la gen, pentru a sprijini investițiile accelerate în acțiunile de eradicare a sărăciei

Indicatori

1.1.1 Proporția populației sub pragul internațional de sărăcie, în funcție de sex, vârstă, statut de angajare și locație geografică (urban/rural)

1.2.1 Proporția populației care trăiește sub pragul național de sărăcie, pe sex și vârstă

1.2.2 Proporția bărbaților, femeilor și copiilor de toate vârstele care trăiesc în sărăcie în toate dimensiunile sale, conform definițiilor naționale

1.3.1 Proporția populației acoperită de etaje/sisteme de protecție socială, pe sex, distincție între copii, șomeri, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, nou-născuți, victime ale accidentelor de muncă și săraci și vulnerabili

1.4.2 Proporția totală a populației adulte cu drepturi de proprietate sigure asupra terenurilor, cu documentație recunoscută legal și care își percep drepturile asupra terenurilor ca fiind sigure, în funcție de sex și de tip de proprietate

1.4.1 Proporția populației care trăiește în gospodării cu acces la servicii de bază

1.5.1 Numărul de decese, de persoane dispărute și de persoane afectate de dezastru la 100.000 de locuitoria

1.5.2 Pierderea economică directă în urma dezastrelor în raport cu produsul intern brut (PIB)

1.5.3 Numărul de localitati cu strategii de reducere a riscului de dezastrea

1.a.1 Proporția resurselor alocate de judet direct programelor de reducere a sărăciei

1.a.2 Proporția din totalul cheltuielilor judetene pentru serviciile esențiale (educație, sănătate și protecție socială)

1.b.1 Proporția cheltuielilor judetene recurente și de capital către sectoare care beneficiază în mod disproporționat femeile, persoanele sărace și grupurile vulnerabile