PIB. Tehnologie. Somaj. ATM. Turism. Agricultura.

Obiectivul 8. Promovarea creșterii economice susținute, incluzive și durabile, a angajării depline și productive și a muncii decente pentru toți

Subobiective

8.1 Susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate cu situația națională și, în special, creșterea Produsului Intern Brut cu cel puțin 7 la sută pe an în localitatile cel mai puțin dezvoltate.

8.2 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intesivă a forței de muncă

8.3 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare.

8.4 Îmbunătățirea progresivă, până în 2030, a eficienței resurselor globale pentru consum și productie, și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului, în conformitate cu Cadrul pentru 10 ani al programelor privind consumul și producția durabilă.

8.5 Până în 2030, angajarea completă și productivă și muncă decentă pentru toate femeile și toti bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală.

8.6 Până în 2030, reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare.

8.7 Măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, eliminarea sclaviei moderne și a traficului de ființe umane, și asigurarea interzicerii și eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, iar până în 2030, eliminarea muncii copiilor în toate formele sale.

8.8 Protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți, în special femeile migrante, și cei în locuri de muncă precare.

8.9 Până în 2030, elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea unui turism durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale.

8.10 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.

8.b Până în 2030, dezvoltarea și operaționalizarea unei strategii judetene pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (și punerea în aplicare a Pactului global pentru locuri de muncă al Organizației Internaționale a Muncii)

Indicatori

8.1.1 Rata anuală de creștere a PIB real pe cap de locuitor

8.2.1 Rata anuală de creștere a PIB real pe persoană angajată

8.3.1 Proporția ocupării informale în angajarea în afara agriculturii, pe sex

8.4.2 Consumul intern de materiale, consumul intern de material pe cap de locuitor și consumul intern de materiale pe PIB

8.4.1 Amprenta materială, amprenta materială pe cap de locuitor și amprenta materială pe PIB

8.5.2 Rata șomajului, pe sex, vârstă și persoane cu dizabilități

8.5.1 Câștigul orar mediu al angajaților de sex feminin și bărbați, pe ocupație, vârstă și persoane cu dizabilități

8.6.1 Proporția tinerilor (cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani) care NU urmează studii, angajare sau formare

8.7.1 Proporția și numărul de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 17 ani angajați în munca copiilor, pe sex și vârstă

8.8.2 Creșterea respectării la nivel judetean a drepturilor muncii (libertatea de asociere și negociere colectivă) pe baza surselor textuale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și a legislației naționale, în funcție de sex și statutul de migrant

8.8.1 Ratele de frecvență a leziunilor profesionale mortale și nemortale, în funcție de sex și statutul de migrant

8.9.1 PIB direct din turism ca proporție din PIB-ul total și din rata de creștere

8.9.2 Numărul de locuri de muncă din industriile turismului ca proporție din totalul locurilor de muncă și rata de creștere a locurilor de muncă, pe sex

8.10.2 Proporția adulților (15 ani și peste) cu un cont la o bancă sau altă instituție financiară sau la un furnizor de servicii de telefonie mobilă

8.10.1 Numărul de sucursale ale băncilor comerciale și bancomate (ATM) la 100.000 de adulți

8.b.1 Cheltuielile judetene totale în programe de protecție socială și de ocupare a forței de muncă ca proporție din bugetul judetean și PIB