Obiectivul 7. Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți

Subobiective

7.1 Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii energetice accesibile, sigure și moderne.

7.2 Până în 2030, creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic judetean.

7.3 Până în 2030, dublarea ratei judetene de îmbunătățire a eficienței energetice.

7.a Până în 2030, consolidarea cooperării la nivel internațional si național a Judetului Brasov pentru a facilita accesul la cercetare și tehnologie în domeniul energiei curate, inclusiv la energia regenerabilă, eficiența energetică și tehnologia avansată și mai curată a combustibililor fosili și promovarea investițiilor în infrastructura energetică și tehnologia energiei curate. (In mod explicit sunt excluse energiile bazate pe fisiune si pe ardere fosila.CEM)

7.b Până în 2030, extinderea infrastructurii și modernizarea tehnologiei pentru furnizarea de servicii energetice moderne și durabile pentru toți cetatenii din localitatile Judetului Brasov, în special localitatile cel mai puțin dezvoltate, sate mici sau catune.

Indicatori

7.1.2 Proporția populației care se bazează în principal pe combustibili și tehnologii curate

7.1.1 Proporția populației cu acces la energie electrică

7.2.1 Ponderea energiei regenerabile în consumul total de energie finală

7.3.1 Intensitatea energetică măsurată în termeni de energie primară și PIB

7.a.1 Suma mobilizată de dolari SUA pe an, începând din 2020, responsabilă față de angajamentul de 100 de miliarde EURO

7.b.1 Investiții în eficiența energetică ca procent din PIB și valoarea investițiilor străine directe în transferul financiar pentru infrastructură și tehnologie către serviciile de dezvoltare durabilă