Obiectivul 5. Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor

Subobiective

5.1. Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor.

5.2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.

5.3. Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile cu copii, timpurii și forțate, cât și mutilarea genitală a femeilor.

5.4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii neremunerate și a muncii casnice prin furnizarea de servicii publice, infrastructură și politici de protecție socială și promovarea responsabilității partajate în gospodărie și familie, după caz la nivel judetean sau local.

5.5. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea de posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.

5.6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a drepturilor reproductive, în conformitate cu prevederile Programului de acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și ale Platformei de acțiune de la Beijing și a documentelor finale ale conferințelor de revizuire ale acestora.

5.a Întreprinderea de reforme pentru a acorda femeilor drepturi egale la resursele economice, precum și accesul la proprietate și control asupra pământului și a altor forme de proprietate, servicii financiare, moștenire și resurse naturale, în conformitate cu legile naționale

5.b Îmbunătățirea utilizării tehnologiilor care permit, în special a tehnologiei informației și comunicațiilor, pentru a promova emanciparea femeilor

5.c Adoptarea și consolidarea politicilor solide și a legislației aplicabile pentru promovarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor la toate nivelurile

Indicatori

5.1.1 Dacă există sau nu cadre juridice pentru promovarea, aplicarea și monitorizarea egalității și nediscriminării pe criterii de sex

5.2.2 Proporția femeilor și fetelor în vârstă de 15 ani și peste care au fost supuse violenței sexuale de către alte persoane decât partenerul intim în ultimele 12 luni, după vârstă și locul apariției

5.2.1 Proporția femeilor și fetelor în vârstă de 15 ani și peste care au avut partener permanent și au fost supuse violenței fizice, sexuale sau psihologice de către un partener intim actual sau fost în ultimele 12 luni, după formă de violență și după vârstă

5.3.2 Proporția fetelor și femeilor cu vârsta între 15-49 de ani care au suferit traume, mutilări/tăieri genitale feminine, în funcție de vârstă

5.3.1 Proporția femeilor în vârstă de 20-24 de ani care au fost căsătorite sau în uniune înainte de 15 ani și înainte de 18 ani

5.4.1 Proporția timpului petrecut în muncă casnică și de îngrijire neremunerată, în funcție de sex, vârstă și locație

5.5.1 Proporția locurilor ocupate de femei în parlamentele naționale și administrațiile locale

5.5.2 Proporția femeilor în funcții de conducere

5.6.1 Proporția femeilor cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani care iau propriile decizii în cunoștință de cauză cu privire la relațiile sexuale, utilizarea contraceptivelor și îngrijirea sănătății reproductive

5.a.1 (a) Proporția populației agricole totale cu drepturi de proprietate sau garantate asupra terenurilor agricole, pe sex; și (b) ponderea femeilor în rândul proprietarilor sau deținătorilor de drepturi de terenuri agricole, în funcție de tipul de proprietate

5.a.2 Proporția de țări în care cadrul legal (inclusiv dreptul cutumiar) garantează femeilor drepturi egale la proprietatea și/sau controlul asupra pământului/terenului

5.b.1 Proporția persoanelor fizice care dețin un telefon mobil, pe sex

5.c.1 Proporția de țări cu sisteme de urmărire și de a face alocări publice pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor