Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la toate vârstele

Subobiective

3.1 Până în 2030, reducerea ratei globale a mortalității in Judetul Brasov la mai puțin de 70 de cazuri la 100.000 de născuți-vii.

3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite in randul nou-născuților și copiilor până la 5 ani, toate țările având scopul de a reduce mortalitatea neonatală la cel mult 12 decese la 1.000 născuți-vii și mortalitatea copiilor până la 5 ani la cel mult 25 decese la 1000 născuți-vii.

3.3 Până în 2030, eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli transmisibile.

3.4 Până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și a bunăstării.

3.5 Intarirea prevenirii și tratamentului abuzului de substanțe, inclusiv abuzul de droguri și substanțe narcotice și a consumului excesiv de alcool.

3.6 Până în 2020, înjumătățirea numărul global de decese și raniri cauzate de accidente rutiere.

3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și educație, precum și integrarea sănătății reproducerii în strategiile și programele naționale.

3.8 Realizarea acoperirii universale în domeniul sănătatii, inclusiv protecția riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente de bază.

3.9 Până în 2030, reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase ,de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului.

3.a Consolidarea punerii în aplicare a Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului în toate țările, după caz

3.b Sprijină cercetarea și dezvoltarea de vaccinuri și medicamente pentru bolile transmisibile și netransmisibile care afectează în primul rând țările în curs de dezvoltare, oferă acces la medicamente și vaccinuri esențiale la prețuri accesibile, în conformitate cu Declarația de la Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea publică, care afirmă dreptul țărilor în curs de dezvoltare de a utiliza pe deplin prevederile Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la flexibilități pentru protejarea sănătății publice și, în special, de a oferi acces la medicamente pentru toți

3.c Creșterea substanțială a finanțării sănătății și a recrutării, dezvoltării, formării și reținerii forței de muncă din domeniul sănătății în țările în curs de dezvoltare, în special în țările cel mai puțin dezvoltate și statele insulare mici în curs de dezvoltare

Indicatori

3.1.1 Rata mortalității materne

3.1.2 Proporția nașterilor asistate de personal sanitar calificat

3.2.1 Rata mortalității copiilor sub cinci ani

3.2.2 Rata mortalității neonatale

3.3.1 Numărul de noi infecții cu HIV la 1.000 de populație neinfectată, în funcție de sex, vârstă și populații cheie

3.3.2 Incidența tuberculozei la 1.000 de locuitori

3.3.4 Incidența hepatitei B la 100.000 de locuitori

3.4.1 Rata mortalității atribuită bolilor cardiovasculare, cancerului, diabetului sau bolilor respiratorii cronice

3.4.2 Rata mortalității prin sinucidere

3.5.1 Acoperirea intervențiilor de tratament (farmacologice, psihosociale și servicii de reabilitare și îngrijire ulterioară) pentru tulburările legate de consumul de substanțe

3.5.2 Consumul nociv de alcool, definit conform contextului național ca consum de alcool pe cap de locuitor (cu vârsta de 15 ani și peste) într-un an calendaristic în litri de alcool pur

3.6.1 Rata mortalității din cauza leziunilor rutiere

3.7.1 Proporția femeilor de vârstă reproductivă (15-49 de ani) care au nevoia de planificare familială satisfăcută cu metodele moderne

3.7.2 Rata natalității adolescenților (cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani; 15-19 ani) la 1.000 de femei din grupa respectivă de vârstă

3.8.1 Acoperirea serviciilor de sănătate esențiale (definită ca acoperirea medie a serviciilor esențiale bazată pe intervenții de urmărire care includ sănătatea reproductivă, a mamei, a nou-născutului și a copilului, bolile infecțioase, bolile netransmisibile și capacitatea și accesul la servicii, între general și populația cea mai defavorizată)

3.8.2 Numărul de persoane acoperite de asigurări de sănătate sau de un sistem public de sănătate la 1.000 de locuitori

3.9.1 Rata mortalității atribuită poluării menajere și a aerului înconjurător

3.9.2 Rata mortalității atribuită apei nesigure, igienizării nesigure și lipsei de igienă (expunerea la apă nesigură, servicii de salubritate și igienă pentru toți (WASH))

3.9.3 Rata mortalității atribuită otrăvirii neintenționate

3.a.1 Prevalența standardizată în funcție de vârstă a consumului curent de tutun în rândul persoanelor cu vârsta de 15 ani și peste

3.b.1 Proporția populației cu acces la medicamente și vaccinuri la prețuri accesibile pe o bază durabilă

3.b.2 Total net asistență oficială pentru dezvoltare pentru cercetarea medicală și sectoarele de sănătate de bază

3.c.1 Densitatea și distribuția lucrătorilor sanitari

3.d.1 Capacitatea Regulamentului Internațional de Sănătate (RSI) și pregătirea pentru situații de urgență medicală