Obiectivul 2. Eliminarea foametei, realizarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii durabile

Subobiective

2.1 Până în 2030, eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor, în special al celor săraci și în situații vulnerabile, inclusiv sugari, la produse alimentare sigure, nutritive și suficiente pe tot parcursul anului.

2.2 Până în 2030, eradicarea tuturor formelor de malnutriție, inclusiv atingerea țintelor convenite la nivel internațional cu privire la greutatea și talia joasă la copiii sub vârsta de 5 ani, și abordarea necesităților nutriționale ale adolescentelor, femeilor însărcinate și celor care alăptează, cât și a persoanelor în vârstă.

2.3 Până în 2030, dublarea productivității agricole și veniturilor micilor producători agricoli, în special femei, fermieri, păstori și pescari, inclusiv prin accesul sigur și egal la terenuri, alte resurse și factori de producție, cunoștințe, servicii financiare, piețe și oportunități pentru crearea valorii adăugate și angajarea în activități non-agricole.

2.4 Până în 2030, asigurarea unor sisteme de producție alimentară durabile și implementarea unor practici agricole reziliente, care sporesc productivitatea și producția, contribuie la menținerea ecosistemelor, consolidează capacitățile de adaptare la schimbări climatice, condiții meteorologice extreme, secetă, inundații și alte dezastre și care îmbunătățesc în mod progresiv calitatea terenurilor și solului

2.5 Până în 2030, menținerea diversității genetice a semințelor, plantelor cultivate și animalelor de fermă și domestice și a speciilor lor sălbatice înrudite, inclusiv prin bănci de semințe și plante gestionate corect și diversificate la nivel național, regional și internațional, precum și promovarea accesului și un schimb corect și echitabil al beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale asociate, conform acordurilor internaționale.

2.a Creșterea investițiilor în infrastructura rurală, servicii de cercetare și extensie agricolă, dezvoltarea tehnologiei și bănci de gene pentru plante și animale, pentru a spori capacitatea productivă agricolă în țările în curs de dezvoltare, în localitatile mai puțin dezvoltate

2.c Adoptarea măsurilor pentru a asigura buna funcționare a piețelor mărfurilor alimentare și a derivatelor acestora și pentru a facilita accesul în timp util la informațiile de piață, inclusiv cu privire la rezervele alimentare, pentru a contribui la limitarea volatilității extreme a prețurilor alimentelor

Indicatori

2.1.1 Prevalența subnutriției

2.1.2 Prevalența insecurității alimentare moderate sau severe în populație, pe baza scalei de experiență a insecurității alimentare (FIES)

2.2.1 Prevalența deficitului de crestere (înălțimea pentru vârsta <-2 abatere standard de la mediana standardelor de creștere a copilului de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS)) în rândul copiilor sub 5 ani

2.2.2 Prevalența malnutriției (greutate pentru înălțime >+2 sau <-2 abateri standard de la mediana standardelor OMS de creștere a copilului) în rândul copiilor cu vârsta sub 5 ani, după tip (scădere și exces de greutate)

2.3.1 Volumul producției pe unitatea de muncă pe clase de dimensiunea întreprinderii agricole/pastorale/silvicole

2.3.2 Venitul mediu al micilor producători de alimente, pe sex și statutul indigen

2.4.1 Proporția suprafeței agricole în agricultură productivă și durabilă

2.5.1 Numărul de resurse genetice vegetale și animale pentru alimentație și agricultură asigurate în unități de conservare pe termen mediu sau lung

2.5.2 Proporția de rase locale clasificate ca fiind expuse riscului, fără risc sau cu un nivel necunoscut de risc de dispariție

2.a.1 Indicele de orientare în agricultură pentru cheltuielile guvernamentale

2.a.2 Totalul fluxurilor oficiale (asistență oficială pentru dezvoltare plus alte fluxuri oficiale) către sectorul agricol

2.b.1 Estimarea sprijinului producătorului

2.b.2 Subvenții la exporturile agricole

2.c.1 Indicator al anomaliilor de preț la alimente