Tags: Siguranta si violenta. Siguranta Trafic. Servicii publice. Participare. Egalitate in administratia publica. Acces infromatii. Actiuni impotriva mass media. Discriminare. drepturile omului.

Obiectivul 16. Promovarea societăților pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, oferirea accesului la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile

Subobiective

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni.

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor.

16.3. Promovarea statului de drept la nivel judetean și local și asigurarea accesului egal la justiție pentru toți.

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale.

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile.

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale.

16.b Promovarea și aplicarea legilor și politicilor nediscriminatorii pentru dezvoltarea durabilă

16.a Consolidarea instituțiilor judetene relevante pentru consolidarea capacității la toate nivelurile, în special în loclaitatile slab dezvoltate, pentru a preveni violența și a combate criminalitatea

Indicatori

16.1.2 Decese cauzate de conflicte la 100.000 de locuitori, pe sex, vârstă și cauză

16.1.1 Numărul de victime ale omuciderii intenționate la 100.000 de locuitori, pe sex și vârstă

16.1.4 Proporția populației care se simte în siguranță umblând singură prin zona în care locuiește

16.1.3 Proporția populației supusă violenței fizice, psihologice sau sexuale în ultimele 12 luni

16.2.2 Numărul de victime ale traficului de persoane la 100.000 de locuitori, după sex, vârstă și formă de exploatare

16.2.3 Proporția tinerilor femei și bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani care au suferit violență sexuală până la vârsta de 18 ani

16.2.1 Proporția copiilor cu vârsta cuprinsă între 1-17 ani care au suferit orice pedeapsă fizică și/sau agresiune psihologică din partea îngrijitorilor în ultima lună

16.3.1 Proporția victimelor violenței din ultimele 12 luni care și-au raportat victimizarea autorităților competente sau altor mecanisme de soluționare a conflictelor recunoscute oficial

16.3.2 Deținuți necondamnați ca proporție din totalul populației penitenciare

16.6.2 Proporția populației mulțumită de ultima experiență în serviciile publice

16.6.1 Cheltuieli guvernamentale primare ca proporție din bugetul aprobat inițial, pe sector (sau după coduri bugetare sau similare)

16.5.1 Proporția persoanelor care au avut cel puțin un contact cu un funcționar public și care au dat mită unui funcționar public sau au fost solicitate mită de către acești funcționari, în ultimele 12 luni

16.5.2 Proporția întreprinderilor care au avut cel puțin un contact cu un funcționar public și care au dat mită unui funcționar public sau au fost solicitate mită de către acești funcționari publici în ultimele 12 luni

16.7.2 Proporția populației care consideră că luarea deciziilor este incluzivă și receptivă, în funcție de sex, vârstă, dizabilități și grup de populație

16.7.1 Proporțiile posturilor (pe sex, vârstă, persoane cu dizabilități și grupuri de populație) în instituțiile publice (legislaturi naționale și locale, serviciu public și justiție) în comparație cu distribuțiile naționale

16.10.2 Numărul de UATuri care implementează garanții constituționale, statutare și/sau politice pentru accesul publicului la informații

16.10.1 Numărul de cazuri verificate de ucidere, răpire, dispariție forțată, detenție arbitrară și tortură a jurnaliștilor, a personalului media asociat, a sindicaliștilor și a susținătorilor drepturilor omului în ultimele 12 luni

16.b.1 Proporția populației care a declarat că s-a simțit personal discriminată sau hărțuită în ultimele 12 luni pe baza unui motiv de discriminare interzis de dreptul internațional al drepturilor omului

16.a.1 Existența unor instituții naționale independente pentru drepturile omului în conformitate cu Principiile de la Paris