Tags: Arii naturale protejate. Paduri sustenabile. Biodiversitate. Compensare pentru Arii naturale protejate.

Obiectivul 15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității

Subobiective

15.1 Până în 2030, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale.

15.2 Până în 2030, promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrișării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel judetean.

15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații și depunerea de eforturi pentru a atinge o lume neutra din punct de vedere al degradării solului.

15.4 Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă.

15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității și, până în 2030, a proteja și preveni extincția speciilor amenințate.

15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum este convenit la nivel internațional.

15.7 Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de floră și faună protejate și abordarea cererii și ofertei de produse ilegale de specii sălbatice.

15.8 Până în 2030, introducerea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce semnificativ impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și pentru a controla și eradica speciile prioritare.

15.9 Până în 2030, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea judeteana și locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile de reducere a sărăciei.

15.a Mobilizați și creșteți semnificativ resursele financiare din toate sursele, mai ales prin alocari bugetare, pentru a conserva și utiliza în mod durabil biodiversitatea și ecosistemele

15.b Mobilizați resurse semnificative din toate sursele și la toate nivelurile, mai ales prin alocari bugetare, pentru a finanța gestionarea durabilă a pădurilor și pentru a oferi stimulente adecvate țărilor în curs de dezvoltare pentru a promova un astfel de management, inclusiv pentru conservare și reîmpădurire

15.c Consolidarea sprijinului judetean pentru eforturile de combatere a braconajului și a traficului de specii protejate, inclusiv prin creșterea capacității comunităților locale de a urmări oportunități durabile de trai

Indicatori

15.1.2 Proporția siturilor importante pentru biodiversitatea terestră și de apă dulce care sunt acoperite de arii protejate, după tipul de ecosistem

15.2.1 Progresul către managementul durabil al pădurilor

15.3.1 Proporția de teren care este degradat în suprafața totală a terenului

15.4.1 Acoperirea de către ariile protejate a siturilor importante pentru biodiversitatea montană

15.4.2 Indice de acoperire verde de munte

15.5.1 Indexul listei roșii

15.6.1 Numărul de UATuri care au adoptat cadre legislative, administrative și de politici pentru a asigura partajarea echitabilă și echitabilă a beneficiilor

15.7.1 Proporția de animale sălbatice comercializate care au fost braconate sau traficate ilicit

15.8.1 Proporția de UATuri care adoptă legislația națională relevantă și asigură resurse adecvate pentru prevenirea sau controlul speciilor exotice invazive

15.9.1 Progresul către obiectivele naționale stabilite în conformitate cu Ținta Aichi pentru biodiversitate 2 din Planul strategic pentru biodiversitate 2011-2020

15.a.1 Asistență oficială pentru dezvoltare și cheltuieli publice pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și a ecosistemelor

15.b.1 Asistență oficială pentru dezvoltare și cheltuieli publice pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și a ecosistemelor

15.c.1 Proporția de animale sălbatice comercializate care au fost braconate sau traficate ilicit