Obiectivul 13. Luați măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora

Subobiective

13.1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și dezastrele naturale în toate localitatile/UAT.

13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri locale.

13.3 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

13.a Punerea în aplicare a angajamentului asumat de UE/Romania la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (cu privire la obiectivul de a mobiliza în comun 100 de miliarde de dolari anual până în 2020 din toate sursele) pentru a răspunde nevoilor localitatilor în contextul unor acțiuni semnificative de atenuare și transparență în implementarea și operaționalizarea completă a Fondului verde pentru climă prin valorificarea acestuia cât mai curând posibil

13.b Promovarea mecanismelor de creștere a capacității pentru planificarea și gestionarea eficientă a schimbărilor climatice în localitațile cel mai puțin dezvoltate, inclusiv concentrarea asupra femeilor, tinerilor și comunităților locale și marginalizate

Indicatori

13.1.1 Numărul de UATuri cu strategii locale de reducere a riscului de dezastre

13.1.2 Numărul de decese, de persoane dispărute și de persoane afectate de dezastru la 100.000 de locuitoria

13.2.1 Numărul de UATuri care au comunicat stabilirea sau operaționalizarea unei politici/strategii/plan integrate care le mărește capacitatea de a se adapta la efectele negative ale schimbărilor climatice și promovează reziliența la schimbările climatice și dezvoltarea emisiilor scăzute de gaze cu efect de seră într-un mod care nu amenință producția de alimente (inclusiv un plan național de adaptare, contribuție determinată la nivel național, comunicare națională, raport de actualizare bienal sau altele)

13.3.1 Numărul de țări care au integrat atenuarea, adaptarea, reducerea impactului și avertizarea timpurie în programele primare, secundare și terțiare

13.3.2 Numărul de țări care au comunicat consolidarea capacității instituționale, sistemice și individuale pentru implementarea acțiunilor de adaptare, atenuare și transfer de tehnologie și dezvoltare

13.a.1 Suma mobilizată de Euro pe an, începând din 2020, (responsabilă față de angajamentul de 100 miliarde USD)

13.b.1 Numărul de UATuri mai puțin dezvoltate care primesc sprijin specializat și volumul sprijinului, inclusiv finanțare, tehnologie și consolidare a capacităților, pentru mecanisme de creștere a capacităților de planificare și gestionare eficace legate de schimbările climatice; inclusiv concentrarea asupra femeilor, tinerilor și comunităților locale și marginalizate