Turism. Strategii turism. Deseuri. Productie durabila. Educatei. Formare profesori.

Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile

Subobiective

12.1 Implementarea Cadrului de 10 ani de programe pentru modelele de consum și producție durabile, toate UATurile luând măsuri, în frunte cu UATurile dezvoltate, ținând cont de dezvoltarea și capacitățile UATurilor in curs de dezvoltare.

12.2 Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale.

12.3 Până în 2030, înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel judetean a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare.

12.4 Până în 2030, realizarea managementului ecologic al substanțelor chimice și a tuturor deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora, în conformitate cu cadrele convenite la nivel internațional, și reducerea semnificativă a emisiilor acestora în aer, apă și sol, în scopul de a reduce la minimum efectele adverse ale acestora asupra sănătății umane și a mediului.

12.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare.

12.6 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare.

12.7 Promovarea practicilor durabile de achiziții publice, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale.

12.8 Până în 2030, oamenii din judet trebuie să dețină informații relevante și să fie sensibilizați pe tema dezvoltarii durabile și a unui stil de viață în armonie cu natura.

12.a Sprijinirea UATurilor pentru a-și consolida capacitatea științifică și tehnologică de a se îndrepta către modele mai durabile de consum și producție

12.b Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de monitorizare a impactului dezvoltării durabile pentru turismul durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale

12.c Raționalizarea subvențiilor ineficiente pentru combustibili fosili care încurajează consumul risipitor prin eliminarea denaturărilor pieței, în conformitate cu circumstanțele naționale, inclusiv prin restructurarea impozitării și eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare, acolo unde există, pentru a reflecta impactul lor asupra mediului, ținând cont pe deplin de nevoile și condițiile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare și reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra dezvoltării acestora într-un mod care protejează săracii și comunitățile afectate

Indicatori

12.1.1 Numărul de UATuri cu planuri locale de acțiune în materie de consum și producție durabila (CSP) sau integrate ca prioritate sau țintă în politicile naționale

12.2.1 Amprenta materială, amprenta materială pe cap de locuitor și amprenta materială pe PIB

12.2.2 Consumul intern de material, consumul intern de material pe cap de locuitor și consumul intern de material pe PIB

12.3.1 Rata națională de reciclare, tone de material reciclat

12.4.2 Deșeuri periculoase generate pe cap de locuitor și proporție de deșeuri periculoase tratate, după tipul de tratare

12.4.1 Numărul de părți la acordurile internaționale multilaterale de mediu privind deșeurile periculoase și alte substanțe chimice care își îndeplinesc angajamentele și obligațiile de transmitere a informațiilor, conform cerințelor fiecărui acord relevant

12.5.1 Rata națională de reciclare, tone de material reciclat

12.6.1 Numărul de companii care publică rapoarte de sustenabilitate

12.7.1 Numărul de UATuri care implementează politici durabile de achiziții publice și planuri de acțiune

12.8.1 Măsura în care (i) educația pentru cetățenia globală și (ii) educația pentru dezvoltare durabilă (inclusiv educația privind schimbările climatice) sunt integrate în (a) politicile judetene si locale de educație; (b) curricula; (c) formarea profesorilor; și (d) evaluarea elevilor

12.a.1 Valoarea sprijinului acordat țărilor în curs de dezvoltare pentru cercetare și dezvoltare pentru consum și producție durabile și tehnologii ecologice

12.b.1 Numărul de strategii sau politici de turism durabil și planuri de acțiune implementate cu instrumente de monitorizare și evaluare convenite

12.c.1 Valoarea subvențiilor pentru combustibili fosili pe unitatea de PIB (producție și consum) și ca proporție din totalul cheltuielilor naționale pentru combustibili fosili