Tags: Transport. Mobilitate. Valoare adaugata. Ocupare forta de munca. CO2. Cercetare. Infrastructura. IMM. Retea mobila.

Obiectivul 9. Construim o infrastructura rezilienta, promovam industrializărea incluziva și durabila și stimularea inovației

Subobiective

9.1 Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți.

9.2 Promovarea industrializării incluzive și durabile și, până în 2030, sporirea semnificativă a ratei de ocupare și a Produsului Intern Brut în industrie, în conformitate cu circumstanțele naționale/UE, și dublarea acestei cote în localitatile cel mai puțin dezvoltate.

9.4 Până în 2040, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate localitatile luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora.

9.5 Intarirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale în toate localitatile, în special in localitatile slab dezvoltate, până în 2040; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare la 1 milion de locuitoriși a cheltuielilor publice și private de cercetare și dezvoltare.

9.a Facilitarea dezvoltării durabile și reziliente a infrastructurii în localitatile slab dezvoltate prin sprijin financiar, tehnologic și tehnic sporit

9.3 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură, în special din țările în curs de dezvoltare, la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.

9.b Sprijinirea dezvoltării tehnologice interne, cercetării și inovației în țările în curs de dezvoltare, inclusiv prin asigurarea unui mediu politic propice, printre altele, pentru diversificarea industrială și adăugarea de valoare a mărfurilor

9.c Creșteți în mod semnificativ accesul la tehnologia informației și comunicațiilor și depuneți eforturi pentru a oferi acces universal și accesibil la internet în țările cel mai puțin dezvoltate până în 2030

Indicatori

9.1.2 Volumul de pasageri și mărfuri, pe mod de transport

9.1.1 Proporția populației rurale care locuiește pe o rază de 2 km de un drum în toate anotimpurile

9.2.1 Valoarea adăugată în producție ca proporție din PIB și pe cap de locuitor

9.2.2 Ocuparea forței de muncă în producție ca proporție din totalul angajării

9.4.1 Emisia de CO2 pe unitatea de valoare adăugată

9.5.1 Cheltuielile de cercetare și dezvoltare ca proporție din PIB

9.5.2 Cercetători (în echivalent normă întreagă) la un milion de locuitori

9.a.1 Sprijin judetean oficial total (asistență oficială pentru dezvoltare plus alte fluxuri oficiale) pentru infrastructură

9.3.2 Proporția industriilor la scară mică cu un împrumut sau o linie de credit

9.3.1 Proporția industriilor la scară mică în valoarea adăugată totală a industriei

9.b.1 Proporția valorii adăugate a industriei de tehnologie medie și înaltă în valoarea adăugată totală

9.c.1 Proporția populației acoperită de o rețea mobilă, după tehnologie